Redesign av nyhetsbrev 

Sammen med en kollega i CRM-avdelingen redesignet jeg nyhetsbrevet til Color Line. I 2016 kom første versjon ut og den nye malen ga et signifikant løft. På ett år hadde salget gått opp fra mellom 8 — 12.000.000NOK. Hver måned. 

intro_imgintro_img
nws_1nws_1

Målet

Lage et responsivt nyhetsbrev som er lettere å navigere i for brukerne. Lettere å sette opp og gi bedre innsikt for CRM-avdelingen. Designet skal være i tråd med Color Lines design guide. 

Min rolle

I dette prosjektet fungerte jeg som lead designer og sørget for at merkevaren til Color Line ble vedlikeholdt gjennom hele prosessen. Sammen med Agillic, firmaet CRM-avdelingen bruker for sin markedsføring, satte jeg sammen nyhetsbrevet. 

Innsikt

Det ble hentet inn innsikt om hva CRM-avdelignen, i tillegg ble det gjort undersøkelser blant mottakerne. Jeg hentet også inn innsikt om hva som er best practice i en nyhetsbrev-mal. 

Hva vi gjorde

CRM-avdelingen ryddet opp i brukerdatabasen og sorterte alle mottakerne. Dette gjør at det nå er lettere å få innsikt i hvem brukerne er, hva de gjør og hva de ønsker. Vi sørget for at pre header var med i hver leveranse og at subject line ble A/B testet. Headere ble mer personlig og rettet mot «Min Side». Bildene fikk høyere prioritering. Alle som jobber med nyhetsbrev måtte gjennom et kurs i Photoshop. Tester og statistikk er blitt grunnlaget for fremtidige nyhetsbrev i større grad enn før.

See also these projects

Contact me

Email  —  LinkedIn   —  Phone  —  Facebook